Επικοινωνία

ΣτοιMaria Tsoukis Personaldienstleisterinχεία Επαφής

Μαρία Τσούκη

Διπλωματούχος Χημική Μηχανικός

Σύμβουλος Εύρεσης Εργασίας

Διεύθυνση: Καββαδάδες, 49081, Κέρκυρα

Email: info@hellasing.com

Τηλ: 0030-26630-51640

Κινητό: 0030-6945279069

ΑΦΜ: 129669622